Privacy Policy

  /  Privacy Policy

Νομική γνωστοποίηση / ειδοποίηση

Με την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα (www.esophychocolates.gr,www.esophychocolates.com), συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της ESOPHY ΙΚΕ και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανονισμούς της Ευρωπαικής Ενωσης όπως ισχύουν- η θα ισχύουν κατά την διάρκεια λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας με την τρέχουσα μορφή- με όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα ανάλογα με την περίπτωση. Μπορείτε να κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε αντίγραφα των μεμονωμένων σελίδων ή / και τα τμήματα της ιστοσελίδας για ιδιωτική χρήση και μόνο και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζονται οποιαδήποτε πνευματικά ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή  ανακοινώσεις.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή (εν όλω ή εν μέρει), η μετάδοση (με ηλεκτρονικά μέσα ή με άλλο τρόπο), η τροποποίηση, η σύνδεση ή χρησιμοποίηση για οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό -εμπορικό σκοπό η ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ESOPHY ΙΚΕ .

Συνδέσεις

Μπορείτε να αφήσετε την ιστοσελίδα της ESOPHΥ ΙΚΕ κατά την πρόσβαση σε ορισμένες εξωτερικές συνδέσεις μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες και το λογισμικό σε αυτές τις ιστοσελίδες έχουν συνταχθεί και εκδοθεί από άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα  πλην της  ESOPHΥ ΙΚΕ και η ESOPHΥ ΙΚΕ δεν υποστηρίζει ούτε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, ούτε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτές. Η ESOPHΥ ΙΚΕ δεν εγγυάται ότι το υλικό σε αυτή την ιστοσελίδα ή το υλικό των εξωτερικών συνδέσεων θα είναι απαλλαγμένο από μολύνσεις, ιούς, worms, trojan και / ή άλλους κώδικες που μπορεί να έχουν μολυσματικές ιδιότητες.

Απαλλαγή από την ευθύνη και περιορισμούς ευθύνης

Η ESOPHΥ ΙΚΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε  τυχόν απώλεια ή ζημία που άμεσα ή έμμεσα προέλθει από την εκ μέρους σας χρήση του παρόντος  website, (συμπεριλαμβανομένων  ειδικών τυχαίων, συμπτωματικών ή επακόλουθων απωλειών ή ζημιών) καθώς και-ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφερόμενα εδώ- οποιασδήποτε απώλειας , ζημίας ή δαπάνης που προέλθει από  οποιοδήποτε ελάττωμα , λάθος ,ατέλεια , σφάλμα παράλειψη, ή ανακρίβεια του παρόντος  website, του περιεχομένου του ή των σχετικών υπηρεσιών , ή εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας του  website ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή του περιεχομένου του ή των σχετικών υπηρεσιών.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Όρων Χρήσης θα αλλάζει από καιρό σε καιρό ώστε να προσαρμόζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ή δε υποχρέωση προσαρμογής/συμμόρφωσης στις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ όπως αυτή θα ισχύει από 25-5-2018 σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679-ΓΚΔΠ] έχει ήδη ληφθεί υπόψη. Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή.

Πληροφορίες παρόχου

Ο δικτυακός τόπος παρέχεται από την RASCAL A.Ε. Ψηφιακής Επικοινωνίας, ανώνυμη εταιρεία συσταθείσα σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, με έδρα την Κηφισιά (Λεωφόρος Κηφισίας 262), ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και Α.Φ.Μ. 997983188.

Συλλογή δεδομένων

Η ESOPHΥ ΙΚΕ σας ευχαριστεί για την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, καθώς και για το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες, τις λύσεις και τα προϊόντα μας. Για να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας δεν απαιτείται να κοινοποιηθούν ή να συλλεγούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ESOPHΥ ΙΚΕ μπορεί να συλλέξει περιορισμένα δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που διατίθενται από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες αρχείου καταγραφής περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet που χρησιμοποιείτε, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα του ερωτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookies που μπορεί να ταυτοποιήσουν με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών και να βελτιώσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Cookies

Όταν επισκεφτείτε για πρώτη φορά τον ιστότοπο, αποστέλλεται ένα «cookie» στον υπολογιστή σας που ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμα περιήγησης ή τον σκληρό σας δίσκο. Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από έναν ιστότοπο της ESOPHΥ ΙΚΕ στο πρόγραμμα περιήγησης ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Η ESOPHΥ ΙΚΕ χρησιμοποιεί

«cookies» για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών των ιστότοπων και τη βελτίωση των ιστότοπων της ESOPHΥ ΙΚΕ. Για τον σκοπό αυτό, η ESOPHΥ ΙΚΕ αποθηκεύει στα «cookies» πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και τα μοτίβα των χρηστών που μας βοηθούν να αξιολογήσουμε ποια τμήματα των ιστότοπων της TMHGR εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες μας και να προσαρμόσουμε με βέλτιστο τρόπο τις πληροφορίες στις ανάγκες των πελατών της ESOPHΥ ΙΚΕ. Επίσης, η ESOPHΥ ΙΚΕ συλλέγει και αποθηκεύει πληροφορίες για να μας βοηθήσει να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα για πληροφορίες και να σας παρέχουμε καταλόγους, ενημερωτικά φυλλάδια και άλλα έντυπα που χρειάζεστε.

Η ESOPHΥ ΙΚΕ δεν χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα ή τη διεύθυνση e-mail ενός ατόμου. Επίσης, η ESOPHΥ ΙΚΕ δεν πωλεί ούτε μεταβιβάζει περαιτέρω  τις πληροφορίες που λαμβάνει. Μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε τα «cookies», εάν απαιτείται.